26.04.2024 à 19:30
SHCR D SHCR D
Entraînement SHCR D.
27.04.2024 à 17:00
SHCR II Novaggio
B27
27.04.2024 à 15:45
Buix SHCR U13b
MNA15
27.04.2024 à 9:30
SHCR U19 SHCR U19
Entraînement SHCR U19 - 9H30 - 10H45.
27.04.2024 à 14:00
SHCR U19 SHCR U19
ENTRAÎNEMENT SHCR U19 - 14H00 - 15H15.
01.05.2024 à 14:00
Sayaluca SHCR I
A49
01.05.2024 à 14:00
SHCR U13a Ajoie b
MNA16
01.05.2024 à 10:30
SHCR U13b Courroux
MNA42
01.05.2024 à 20:45
SHCR D SHCR D
Entraînement SHCR D.
03.05.2024 à 19:30
SHCR U16 SHCR
2X10 running time
03.05.2024 à 19:55
SHCR U16 SHCR
2X15 stopped time
04.05.2024 à 16:30
Bienne SHCR II
B35
04.05.2024 à 17:30
Malcantone SHCR I
A30
05.05.2024 à 10:30
SHCR U16 Wolfurt
NVCB29
05.05.2024 à 14:00
SHCR U19 Gerlafingen
SCJ24
06.05.2024 à 19:30
Bienne-La Neuveville SHCR S
SNU01
08.05.2024 à 19:45
Buix SHCR I
A42
08.05.2024 à 19:45
Ajoie IIb SHCR III
DA20
08.05.2024 à 20:45
SHCR D SHCR D
Entraînement SHCR D.
10.05.2024 à 19:30
SHCR D SHCR D
Entraînement SHCR D.
Voir tous les événements à venir
×